Kaip arabai klasikinéje épochoje vadino ir suvoke meiles pasija : Semiotinis analizes bandymas - Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Semiotika Année : 2016

Kaip arabai klasikinéje épochoje vadino ir suvoke meiles pasija : Semiotinis analizes bandymas

Résumé

Šiame straipsnyje pratęsiama semiotinė analizė, pateikta straipsnyje, kurį 2014 m. išspausdino žurnalas Metai1. Pirmiausia čia aptariamos 22 leksemos, kuriomis klasikinėje arabų kultūroje žymimi įvairūs meilės intensyvumo laipsniai. Paskui parodoma, kad aistra, įtraukdama įsimylėjėlio kūną ir sielą, galiausiai nustelbia protą, – tai apibendrinama pirmuoju semiotiniu kvadratu. Klasikinėje epochoje meilės aistra buvo vertinama ir kaip sunki liga, ir kaip didžiausia dorybė. Tai leidžia pasiūlyti kitus tris semiotinius kvadratus, atitinkančius įsimylėjusiųjų takus: nuo socialinės moralės iki amoralumo ar individualios moralės, nuo socializacijos iki atsiskyrimo. Galiausiai trumpai apžvelgiamas mistikų takas.
Fichier principal
Vignette du fichier
72-Semiotika-12.pdf (293.17 Ko) Télécharger le fichier
Origine : Fichiers éditeurs autorisés sur une archive ouverte

Dates et versions

hal-01496663 , version 1 (27-04-2017)

Licence

Paternité - Pas d'utilisation commerciale - Pas de modification

Identifiants

  • HAL Id : hal-01496663 , version 1

Citer

Heidi Toelle. Kaip arabai klasikinéje épochoje vadino ir suvoke meiles pasija : Semiotinis analizes bandymas. Semiotika, 2016, 12, pp.70-84. ⟨hal-01496663⟩
38 Consultations
31 Téléchargements

Partager

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More