Meiles ivardijimai ir kategorizacija arabu ir kalboje ir kultroje - Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Metai Année : 2014

Meiles ivardijimai ir kategorizacija arabu ir kalboje ir kultroje

Nastopka Kęstutis
  • Fonction : Traducteur

Résumé

Heidi Toelle yra Trečiojo Paryžiaus universiteto (Naujosios Sorbonos) profesorė, tarp­tautinio žurnalo „Arabica“ vyriausioji redaktorė, knygų apie Koraną ir arabų literatūrą autorė. Lankė Paryžiuje Algirdo Juliaus Greimo vadovaujamą semiotinių tyrimų seminarą, tapo semio­tike. Lietuvių kalba išleista H. Toelle studija „Apie neapibrėžtumą“ (1994) – Barbey d’Aurevilly novelės „Gražiausia Don Žuano meilė“ semiotinė analizė. Mokslininkė ne sykį skaitė paskaitas Vilniaus universiteto A. J. Greimo semiotinių studijų centre. Spausdinamas straipsnis parengtas balandžio mėnesį skaitytų paskaitų pagrindu. Versta iš rankraščio.

Domaines

Littératures
Fichier non déposé

Dates et versions

hal-01496629 , version 1 (27-03-2017)

Identifiants

  • HAL Id : hal-01496629 , version 1

Citer

Heidi Toelle, Nastopka Kęstutis. Meiles ivardijimai ir kategorizacija arabu ir kalboje ir kultroje : Lexicalisation de l’amour et appréciations contradictoires de la passion amoureuse dans la langue et la culture arabes. Metai, 2014, 8-9, pp.146-155. ⟨hal-01496629⟩
30 Consultations
0 Téléchargements

Partager

Gmail Facebook X LinkedIn More